ภาพกิจกรรม - ภาพบรรยากาศ Teaching Academy ครั้งที่ 3 แและ 4

ภาพบรรยากาศ การเเข่งขัน "TEACHING ACADEMY" ครั้งที่ 3 (2014) เเละครั้งที่ 4 (2015) ซึ่ง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้ส่งทีมเข้าร่วมการเเข่งขันดังกล่าว เเละได้รับรางวัล ชนะเลิศการสอน ในกลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล อุตสาหการ โยธา สถาปัตย์
โดยที่ทีมจากภาควิชาครุศาสตร์โยธา "TEACHING ACADEMY" ครั้งที่ 3 (2014) ที่ประกอบด้วย
1. นายสิทธิชาติ กุมุท และ 2. นางสาวสุนทราภรณ์ คงที่  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
เเละ "TEACHING ACADEMY" ครั้งที่ 4 (2015) ที่ประกอบด้วย
1. นายชนะภัย บุญมา และ 2. นางสาววนัสญาณ์ ทองรักชาติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ทั้งนี้ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเเละกำลังใจจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

2014_1
Image Download
2014_2
Image Download
2014_3
Image Download
2014_4
Image Download
2014_5
Image Download
2014_6
Image Download
2014_7
Image Download
2014_8
Image Download
2014_10
Image Download
2014_11
Image Download
2014_12
Image Download
2014_13
Image Download
2015_1
Image Download
2015_2
Image Download
2015_3
Image Download
2015_4
Image Download
2015_5
Image Download
2015_6
Image Download
2015_7
Image Download
2015_8
Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here: Home กิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพบรรยากาศ Teaching Academy ครั้งที่ 3 แและ 4

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th