ให้บริการงานในด้านการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ด้วยเครื่องมือที่มีความทันสมัย ถูกต้อง เที่ยงตรง รวดเร็วในการรายงานผลทดสอบ พร้อมทั้งวิศวกรและช่างเทคนิคควบคุมการทดสอบ ที่มีความเชี่ยวชาญในงานทดสอบวัสดุเป็นไปตาม มาตรฐานสากลและพร้อมที่จะให้คำแนะนำ ในด้านการควบคุมคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์ ผลทดสอบ โดยเน้นที่คุณภาพ เป็นไปตามหลักการและสามารถปฏิบัติได้จริง ในราคาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน จึงมั่นใจได้ว่างานทดสอบ ของท่านที่มาถึงมือเรา นั้นจะได้รับการทดสอบที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

งานทดสอบเสาเข็ม – คานคอนกรีต

ตรวจสอบ – ทดสอบ – วิเคราะห์ความเสียหายโครงสร้างอาคาร