ภาพกิจกรรม - สัมมนา "เตรียมความพร้อมวิชาชีพวิศวกร"

วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิทยาการและวัสดุวิศวกรรมก่อสร้างสมัยใหม่ ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2557 ซึ่งในวันเวลาดังกล่าว ได้จัด สัมมนาภายใต้หัวข้อเรื่อง เตรียมความพร้อมวิชาชีพวิศวกรโดย คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งทำให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ามากมาย

IMG_2418
Image Download
IMG_2421
Image Download
IMG_2423
Image Download
IMG_2424
Image Download
IMG_2425
Image Download
IMG_2426
Image Download
IMG_2427
Image Download
IMG_2429
Image Download
IMG_2431
Image Download
IMG_2435
Image Download
IMG_2437
Image Download
IMG_2438
Image Download
IMG_2439
Image Download
IMG_2440
Image Download
IMG_2441
Image Download
IMG_2443
Image Download
IMG_2444
Image Download
IMG_2445
Image Download
IMG_2446
Image Download
IMG_2447
Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 4
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here: Home กิจกรรม ภาพกิจกรรม สัมมนา "เตรียมความพร้อมวิชาชีพวิศวกร"

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th