ภาพกิจกรรม - สัมมนาหลังปฏิบัตการสอน และปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2557

เมื่อวันพุธ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการ สัมมนาหลังปฏิบัติการวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในวิทยาลัยเทคนิค และอาจารย์นิเทศทั้งสองกลุ่ม เข้าร่วมในโครงการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

DSCN1578
Image Download
DSCN1591
Image Download
DSCN1592
Image Download
DSCN1595
Image Download
DSCN1597
Image Download
DSCN1604
Image Download
DSCN1605
Image Download
DSCN1611
Image Download
IMG_2335
Image Download
IMG_2341
Image Download
IMG_2343
Image Download
IMG_2344
Image Download
IMG_2352
Image Download
IMG_2353
Image Download
IMG_2355
Image Download
IMG_2359
Image Download
IMG_2362
Image Download
IMG_2363
Image Download
IMG_2367
Image Download
IMG_2368
Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here: Home กิจกรรม ภาพกิจกรรม สัมมนาหลังปฏิบัตการสอน และปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2557

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th