ภาพกิจกรรม - สัมมนาหลังปฏิบัตการสอน และปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2558

เมื่อ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการวิชาชีพ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) เพื่อเป็นการสรุปผลการออกปฏิบัติการวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาของภาควิชาฯนั้น ได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เเละปฏิบัติการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิค สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีนักศึกษาที่เตรียมออกปฏิบัติการวิชาชีพ คือ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย เพื่อสัมมนา รับฟังข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งได้ประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายจากรุ่นพี่ที่ได้ออกไปปฏิบัติการวิชาชีพมาก่อนเเล้ว 

IMG_7843
Image Download
IMG_7845
Image Download
IMG_7848
Image Download
IMG_7849
Image Download
IMG_7855
Image Download
IMG_7858
Image Download
IMG_7862
Image Download
IMG_7869
Image Download
IMG_7874
Image Download
IMG_7876
Image Download
IMG_7878
Image Download
IMG_7880
Image Download
IMG_7881
Image Download
IMG_7882
Image Download
IMG_7884
Image Download
IMG_7885
Image Download
IMG_7886
Image Download
IMG_7887
Image Download
IMG_7888
Image Download
IMG_7889
Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here: Home กิจกรรม ภาพกิจกรรม สัมมนาหลังปฏิบัตการสอน และปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2558

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th