รับการประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

เมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ที่ผ่านมานั้น ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
คณะที่ 3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เพื่อประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิตในปัจจุบัน 

1
1
Image Detail
2
2
Image Detail
3
3
Image Detail
4
4
Image Detail
5
5
Image Detail
6
6
Image Detail
7
7
Image Detail
8
8
Image Detail
9
9
Image Detail
10
10
Image Detail
11
11
Image Detail
12
12
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here: Home รับการประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th