โครงการสัมมนาหลังจากปฏิบัติการวิชาชีพ

     เมื่อ วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อเป็นการสรุปผลการออกปฏิบัติการวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาของภาควิชาฯนั้น ได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เเละปฏิบัติการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิค สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีนักศึกษาที่เตรียมออกปฏิบัติการวิชาชีพ คือ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย เพื่อสัมมนา รับฟังข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งได้ประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายจากรุ่นพี่ที่ได้ออกไปปฏิบัติการวิชาชีพมาก่อนเเล้ว 
 

DSC07255
DSC07255
Image Detail
DSC07256
DSC07256
Image Detail
DSC07257
DSC07257
Image Detail
DSC07260
DSC07260
Image Detail
DSC07261
DSC07261
Image Detail
DSC07263
DSC07263
Image Detail
DSC07264
DSC07264
Image Detail
DSC07267
DSC07267
Image Detail
DSC07268
DSC07268
Image Detail
DSC07271
DSC07271
Image Detail
DSC07282
DSC07282
Image Detail
DSC07283
DSC07283
Image Detail
DSC07291
DSC07291
Image Detail
DSC07292
DSC07292
Image Detail
IMG_4130
IMG_4130
Image Detail
IMG_4131
IMG_4131
Image Detail
IMG_4132
IMG_4132
Image Detail
IMG_4133
IMG_4133
Image Detail
IMG_4134
IMG_4134
Image Detail
IMG_4137
IMG_4137
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here: Home โครงการสัมมนาหลังจากปฏิบัติการวิชาชีพ

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th