ภาพกิจกรรม - วันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ. (บูธครุศาสตร์โยธา)

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จัดโครงการ "วันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ." ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาของภาควิชาครุศาสตร์โยธา  เนื่องจาก ปัจจุบันภาควิชาครุศาสตร์โยธา มีนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนอยู่ ณ วิทยาลัยเทคนิค ในสังกัดสำนักงงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เเละมีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการด้านงานก่อสร้าง-โยธา โดยที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนเเละปฏิบัติงาน 1 ปีการศึกษา 

IMG_0578
Image Download
IMG_0579
Image Download
IMG_0580
Image Download
IMG_0581
Image Download
IMG_0582
Image Download
IMG_0584
Image Download
IMG_0585
Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here: Home กิจกรรม ภาพกิจกรรม วันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ. (บูธครุศาสตร์โยธา)

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th